“Натюрморт с ракушками”, Е. Калёнова


Картина “Натюрморт с ракушками”, художник Елена Калёнова

Картина "Натюрморт с ракушками", художник Елена Калёнова